Onze expertise verschaft u zekerheid.

EUROFINS SANITAS

Zuideinde 68
2991 LK Barendrecht

telefoon 010 - 292 29 40

fax 010 - 292 29 44

info@sanitas-groep.nl

Risicobeoordeling en beheersplannen.

In situaties waarbij asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn in een bouwwerk of object kunnen, door middel van een NEN 2991 onderzoek, de risico’s voor de gebruikers in kaart gebracht worden.


Tevens kan er door middel van dat onderzoek een mogelijke asbestbesmetting ingekaderd worden. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen wij beheersmaatregelen opstellen, die opgenomen kunnen worden in een beheersplan. Daarnaast kunnen specifieke  saneringsadviezen worden geformuleerd om zo een asbestveilige of asbestvrije situatie te creëren.


Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V. kan volledig voorzien in het uitvoeren van blootstellings- en risico onderzoeken conform NEN 2991, besmettingsonderzoeken, het opstellen van beheersplannen en saneringsadviezen. In het beheersplan kunnen wij uitleggen wat u dient te doen om goed om te gaan met de aangetroffen asbesthoudende toepassingen. U hoeft bij een lage risicobeoordeling wellicht niet direct te saneren, maar juiste omgang met de asbesthoudende toepassing is altijd een pré. Hoe dient u te handelen bij eventuele calamiteiten? Is er regelmatige controle benodigd? Dit soort zaken vindt u terug in het beheersplan.